Már csak párat kell aludni és elkezdődik a 2015-ös év legnagyobb, hazai bankszektort érintő ügylete, amely mellett még a Buda-Cash-féle botrány is eltörpül. Hétfőn megindul az Orbán-kormány által véghezvitt elszámoltatás, melynek során a hazai bankszektor elszámol az választókkal ügyfeleivel.


Az internetet korábban ellepték a deviza-károsultaknak adott "jótanácsok" és gombamód szaporodni kezdtek a joghoz kuruzslás szintjén sem értő, deviza-károsultakon élősködő ügyvédi irodák és egyesületek, azonban a közeli dátum ellenére (HÉTFŐ) az hazai sajtó egyelőre meglehetős közönnyel várja az elkerülhetetlent, vagyis a magyar bankrendszer végső(?) elszámoltatását. A politikusok és a média egymást eltipró mértékű prognózisait követően szeretném előre vetíteni, hogy szerintem mi várható az elszámolás kapcsán.

Rövid visszatekintés: a 2000-es évek közepén a kormányzat által támogatott és kitaláltrossz terméket, a deviza alapú hitelt a profithajhászó bankok a birka módjára költekező és eladósodó ügyfeleik számára dömpingszerűen folyósították. A 2008-as pénzügyi válság kapcsán egekbe szökő devizaárfolyamokra reagálva a kormányzat elmulasztotta a rossz termékek szabályozását és kivezetését, és a bankokkal közösen látszatmegoldásokat (gyűjtőszámla, mentőcsomag) dolgoztak ki. Az Orbán-kormány intézkedéseivel elsődlegesen az egyébként is fizetőképes és/vagy hitelképes adósok számára biztosította a végtörlesztés lehetőségét, majd a rossz terméket a 2015. március 1-el induló elszámolással vezeti ki a piacról, miután a forintosítást megelőző utolsó hónapban a svájci jegybank elengedte a CHF árfolyamot, amely ezt követően rekordmagasságba szökött. A még meglevő, nem ingatlanfedezetes deviza alapú hitelekre a forintosítás nem érvényes (így a gépjárműhitelekre sem, azért mert csak).

Advertisement

Volt ugyan néhány kísérlet az adósok korrekt és közérthető tájékoztatására, azonban ez gyakran a banki szakemberek matematika fétisébe, vagy a jogászok törvényeinek kivételeinek alkivételébe fulladt, így a teljesség igénye nélkül szeretnék most egy nagyon is konkrét és áttekinthető tájékoztatást adni arról, hogy ÖN hogyan nemfogja elszámoltatni kedvenc bankját.

Advertisement

És Ön kidolgozza majd ceruzával?

Illustration for article titled Ön hogyan számoltatja el bankját?
Advertisement

(forrás: mnb.hu)

Mi az az elszámoltatás?

- Ön elszámoltatja a bankot az általa alkalmazott árfolyamrés miatt (vételi-eladási árfolyam különbözete a folyósítás és a törlesztés viszonylatában),
- Ön elszámoltatja a bankot az általa alkalmazott, tisztességtelennek minősülő, egyoldalú szerződésmódosítások és kamatemelések miatt, ha azokat a Kúria a per után is tisztességtelennek ítélte vagy a bankja nem is perelt a tisztességességének megállapítása miatt, kivéve bizonyos 2010 utáni forinthiteleket, ahol az MNB utólag indíthat(na) keresetet.

Advertisement

Mikor fogja elszámoltatni a kedvenc bankját?

- ha Önnek deviza alapú hitele van/volt, akkor 2015. március 1. és 2015. április 30. között elszámoló levelet fog kapni,
- ha Ön forint, vagy devizahitele (tehát devizahitelt devizában törleszt) van/volt, akkor 2015. augusztus 1. és 2015. szeptember 30. között elszámoló levelet fog kapni,
- ha Ön kedvezményesen végtörlesztett és 2015. március 1. és 2015. március 31. között ezt kifejezetten kéri, akkor 2015. november 30-ig elszámoló levelet fog kapni.

Advertisement

Mi az a forintosítás?

- az Ön jelzálog-fedezetes deviza alapú hitelét a bankja forintosítani fogja 256,47 HUF/CHF, 308,97 HUF/EUR árfolyamon, a törlesztőrészletet pedig a 2015. januári szinten rögzíti. Mivel a hitel folyósításakori és a fenti árfolyamok között jelentős eltérés lehet, és így a törlesztőrészlete jelentősen megemelkedne, amit a törvény nem tesz lehetővé, ezért ezt kiküszöbölendő a kettő közötti különbséget a bank tőkésíteni, majd prolongálni fogja, magyarul Ön sokkal tovább fogja hitelét fizetni, semmint azt eredetileg tervezte,

Advertisement

- a forintosítást követően Önnek megszűnik az árfolyamkockázata és árfolyamnyeresége egyaránt. A kamatok a fair banki kamatok lesznek, ami a 3 havonta módosuló BUBOR-ból és a futamidőtől függően 3-5 évente módosítható, maximum 4.5% vagy 6.5% mértékű kamatfelárból tevődik össze. Leegyszerűsítve ez utóbbi tehát a hazai bankok várható hitelezési nyeresége, jelzáloghitel esetében, a jövőre nézve.

Ön nem fogja elszámoltatni a bankját:

- hitelkártyához tartozó hitelkerettel kapcsolatban,
- bankszámla hitelkerettel kapcsolatban,
- ha ingatlanát a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megvásárolta,
- állami kamattámogatású hitelekkel kapcsolatban,
- ritkább kivételek esetén (olyan forinthitele van, amit az MNB külön eljárásban támadhatna meg, bizonyos referenciakamatozású forinthitelek),
- olyan hitel esetében, amit nem 2004. május 1. és 2014. július 19. kötöttek meg, illetve, amit ugyan 2004. május 1. után kötöttek, de már nem volt élő hitelszerződés 2009. július 26. napján (elévültté vált a követelés), ide nem értve azt az esetet, ha hitelét a bankja követeléskezelőre engedményezte, mert Ön nem fizetett, és az engedményes (vagy ahogy Ön ismeri: a behajtó cég) Önt ezt követően is zargatta a hitelének megfizetése érdekében.

Advertisement

Önnek nem fogja a bank forintosítani a hitelét, így a korlátlanul egekbe szökő CHF/EUR árfolyamon fogja a továbbiakban is a hitelét törleszteni:

- ha ezt kéri, és megfelel a törvényben előírtaknak,
- nem devizahitele van, hanem forint (FIGYELEM! Önnel a bank ettől még elszámol az egyoldalú kamatemelés miatt!),
- ha nem ingatlanfedezetes hitele van (FIGYELEM! Önnel a bank ettől még elszámol az árfolyamrés és az egyoldalú kamatemelés miatt!),
- olyan hitel esetében, ami 2015. február 1. napján már megszűnt nem történik meg a forintosítás (hiszen azt már nem fizeti Ön sem).

Advertisement

Ön ténylegesen nem fog kapni az elszámoltatás során egy árva forintot sem a bankjától:

- ha Ön nem a hitelügylet adósa (akkor sem, ha adóstársként vagy épp kezesként Ön fizette, ha Ön elő- vagy végtörlesztette, ha Ön elvált az adóstól, de együtt törlesztettek, együtt végtörlesztettek),
- ha Ön kedvezményes árfolyamon végtörlesztett és az elszámolást nem kéri kifejezetten, 2015. március 1. és 2015. március 31. között,
- ha a rendezetlen örökösödési viszonyai kapcsán Önre kedvezőtlen hagyatéki döntés születik.

Advertisement

Ön fog forintot visszakapni az elszámoltatás során a bankjától, de azt a bankja a fennálló tartozásának csökkentésére fogja fordítani:

- ha Ön rögzített árfolyamon törleszt (valamilyen mentőcsomag vagy gyűjtőszámla kapcsán) és a visszajáró összeg nem elégséges a korábban már esedékessé vált, gyűjtőszámlán kezelt vagy egyébként bármely más, a bankja felé fennálló tartozásának a kiegyenlítésére,
- ha a bankja által adott bármely, hitele kapcsán adott kedvezmény összege nagyobb, mint az elszámolás alapján visszajáró összeg (merthogy azzal bizony az elszámolás összege csökkenni fog).

Advertisement

Ön fog forintot visszakapni az elszámoltatás során amit sok szeretettel át is ad Önnek a bank:

- ha Önnel szemben el kell a banknak számolnia, és a már esedékessé vált tartozásait meghaladó mértékű az elszámolás kapcsán visszaadandó összeg, vagy a hitelét eleve törlesztette már.

Advertisement

Vagyis Ön akkor jár a legjobban, ha időben, a mindenkori megemelkedett árfolyamon, kedvezmény nélkül már elő- vagy végtörlesztette a nem kedvezménnyel folyósított devizahitelét. Ezzel Ön az iparági várakozások szerint egyébként az elszámolásra jogosultak azon 25-30%-ba fog tartozni, aki ténylegesen is kapni fog valamennyi pénzt az elszámolást követően.

Ki nem jár jólKi jár jól
- a bankok,
- Ön, ha nem számolhat el a bankjával,
- Önnek forintosítja a bank a hitelét és ezzel Ön nem jár jól.
- a kormány, mert megint elszámoltatott valakit,
- Ön, ha elszámolhat a bankjával,
- Önnek forintosítja a bank a hitelét és ezzel Ön jól jár.
Advertisement

FIGYLEMEZTETÉS: a fenti gondolatmenettel nem szeretnék sem jogi sem pénzügyi tanácsot nyújtani, kérem, hogy arra senki ne alapítson semmilyen pénzügyi műveletet, elvárást vagy tegyen jognyilatkozatot. Amennyiben további információra van szüksége, úgy keresse fel bankjának weboldalát, vagy látogasson el az MNB honlapjára.

Share This Story

Get our newsletter